...

De vorsers hebben de gegevens doorgenomen van het Women's Health Initiative, een Amerikaanse, nationale langetermijnstudie van de gezondheid van gemenopauzeerde vrouwen. Ze hebben voor hun studie de gegevens gebruikt van 143.279 vrouwen die informatie hadden gegeven over hun rookgedrag. 52,7% van de vrouwen had nooit gerookt, 40,2% had vroeger gerookt en 7,1% rookte nog altijd. In februari 2017 hadden de vorsers 870 gevallen van blaaskanker geregistreerd. Het risico op blaaskanker was tweemaal hoger bij vrouwen die vroeger hadden gerookt, en driemaal hoger bij vrouwen die nog altijd rookten, dan bij vrouwen die nooit hadden gerookt. Het risico was het sterkst gedaald tijdens de eerste tien jaar na de rookstop (daling met 25%). Daarna bleef het risico dalen, maar zelfs 30 jaar na de rookstop was het risico op blaaskanker nog altijd hoger bij de vrouwen die gerookt hadden, dan bij de vrouwen die nooit gerookt hadden.In geactualiseerde modellen was het risico op blaaskanker 39% lager bij de vrouwen die tijdens de studie waren gestopt met roken, dan bij de vrouwen die waren blijven roken, en het risico daalde mettertijd verder.Li Y et al: Smoking Cessation and the Risk of Bladder Cancer among Postmenopausal Women. Cancer Prev Res, 1 mei 2019; 12 (5) 305-314. DOI:10.1158/1940-6207.CAPR-18-0279. http://cancerpreventionresearch.aacrjournals.org/content/12/5/305