...

Het relatieve risico op longkanker was 19-maal hoger bij vrouwen die rookten, dan bij vrouwen die niet rookten: odds ratio (OR) 19,10, 95% betrouwbaarheidsinterval 16,98-21,49.Het risico was significant hoger dan bij mannen die evenveel rookten: OR 12,81 met een 95% BI van 11,52-14,24.Er werd een zeer duidelijk verschil in de hoeveelheid sigaretten wat het risico op longkanker betreft vastgesteld tussen mannen en vrouwen (significante interactie met een p < 0,0001).Het verschil bleef overeind na correctie voor de grootte van de patiënten (die correleert met het longvolume). (referentie: Powell H et al. Chest. 2013;143:123)