...

De resultaten zijn beter dan met de andere opties, maar uit een studie die werd gepresenteerd op het jaarlijkse congres van de American Urological Association (AUA), blijkt dat de ziekenhuiskosten significant hoger zijn bij een robotgeassisteerde partiële nefrectomie.