...

Patiënten met een reseceerbaar anaplastisch schildkliercarcinoom stadium IVA/IVB hebben een betere prognose, vooral als een multimodale behandeling wordt gegeven (chirurgie, radiotherapie, systemische behandeling). Sommige patiënten met een niet-reseceerbare kanker stadium IVB kunnen reageren op een agressieve behandeling. Bij patiënten met een kanker stadium IVC zou inclusie in een klinische studie of palliatieve zorg moeten worden overwogen naargelang van de voorkeur van de patiënt. (referentie: Smallridge RC et al. Thyroid. 2013;22:1104)