...

Aan de hand van de androgeenreceptor (AR)-V7 in circulerende tumorcellen kan je de mannen opsporen die waarschijnlijk niet zullen reageren op enzalutamide en bij wie de tumor dus sneller zal groeien. Bij 12 (39%) van de 31 patiënten in de studie brachten de circulerende tumorcellen AR-V7 tot expressie. Bij de overige 61% was dat niet zo. Bij 55% van de patiënten die al abirateron hadden gekregen, brachten de tumorcellen AR-V7 tot expressie. Bij de patiënten die nog geen abirateron hadden gekregen, was dat maar 9%. Geen enkele AR-V7-positieve patiënt heeft gereageerd op enzalutamide (RECIST-criteria of PSA-spiegel). Aanwezigheid van AR-V7 ging gepaard met een 7,4-maal hoger risico op stijging van de PSA-spiegel en een 8,5-maal hoger risico op klinische en/of radiografische progressie in vergelijking met patiënten met een wild type androgeenreceptor.