...

Everolimus verlaagde het risico op tumorprogressie met ongeveer 40% in vergelijking met de placebo. Bij de patiënten met een GI neuro-endocriene tumor bedroeg de mediane progressievrije overleving 13,1 maanden met everolimus en 5,4 maanden met de placebo. Bij de patiënten met een tumor van onbekende oorsprong bedroeg de mediane progressievrije overleving 13,6 maanden met everolimus en 7,5 maanden met de placebo.