...

De auteurs hebben de gegevens geanalyseerd van 719 van de 790 patiënten die in de E3805 CHAARTED-studie een eerstelijnstherapie hadden gekregen met androgeendeprivatietherapie plus docetaxel (n = 358) of enkel een androgeendeprivatietherapie (n = 361). Voorwaarden voor inclusie in de studie waren een follow-up ≥ 7 maanden en meting van het PSA-gehalte zeven maanden na het begin van de androgeendeprivatietherapie. De PSA-spiegel werd in drie prognostische groepen ingedeeld, namelijk ≤ 0,2, 0,2 tot 4 en > 4 ng/dl.De mediane duur van de follow-up was 23,1 maanden. Bij multivariate analyse was de PSA-spiegel na zeven maanden vaker ≤ 0,2 ng/dl in geval van behandeling met docetaxel, in geval van een kleine tumor, een eerdere lokale behandeling en een lager initieel PSA-gehalte (p telkens ≤ 0,01). In de totale patiëntengroep bedroeg de mediane totale overleving 60,4 maanden bij de patiënten met een PSA ≤ 0,2 ng/dl na 7 maanden en 22,2 maanden bij de patiënten met een PSA > 4 ng/dl (p < 0,001). Bij de patiënten die een androgeendeprivatietherapie plus docetaxel hadden gekregen, bedroeg de mediane overleving respectievelijk 60,4 en 25,2 maanden (p < 0,001) en bij de patiënten die alleen een androgeendeprivatietherapie hadden gekregen, bedroeg die respectievelijk 72,8 en 21,6 maanden (p < 0,001).Bij multivariate analyse correleerden een PSA na zeven maanden ≤ 0,2 ng/dl en een kleine tumor met een langere totale overleving (p in beide gevallen < 0,01). Toevoeging van docetaxel verhoogde de waarschijnlijkheid van een PSA ≤ 0,2 ng/dl na zeven maanden (45,3% vs. 28,8% met enkel een androgeendeprivatietherapie). De patiënten die met een androgeendeprivatietherapie alleen na zeven maanden een PSA ≤ 0,2 ng/dl bereikten, hadden vaker een kleine tumor (56,7%).Harshman LC et al: Seven-Month Prostate-Specific Antigen Is Prognostic in Metastatic Hormone Sensitive Prostate Cancer Treated With Androgen Deprivation With Or Without Docetaxel. DOI: 10.1200/JCO.2017.75.3921 Journal of Clinical Oncology - Online gepubliceerd voor de papieren versie op 20 december 2017. http://ascopubs.org/doi/abs/10.1200/JCO.2017.75.3921?journalCode=jco