...

De auteurs hebben een retrospectieve analyse uitgevoerd van de gegevens van een grote, gerandomiseerde studie (RTOG 94-08) bij mannen met een klinisch plaatselijke prostaatkanker (stadium T1b tot T2b) met een PSA-gehalte < 20 ng/ml die waren behandeld met radiotherapie met of zonder antiandrogenen. De antiandrogenen waren flutamide (750 mg/d) per os, gosereline (subcutaan implantaat van 3,6 mg maandelijks) en leuproreline (intramusculaire injectie van 7,5 mg om de 4 maanden).Risicopatiënten werden gedefinieerd als patiënten met een cardiovasculaire voorgeschiedenis, diabetes of > 70 jaar. De patiënten werden in verschillende groepen ingedeeld volgens de Gleasonscore, het PSA-gehalte en het stadium (T1b tot T2b).Van de 1.979 patiënten werden er 992 behandeld met radiotherapie alleen en 987 met radiotherapie plus een antiandrogeen. De follow-up bedroeg gemiddeld negen jaar. De twee groepen waren vergelijkbaar qua CV risico, stadium en Gleasonscore.In totaal zijn 191 patiënten gestorven aan een cardiovasculaire oorzaak: 92 in de groep met en 99 in de groep zonder antiandrogenen. Het risico correleerde met de leeftijd en de voorgeschiedenis, maar verschilde niet volgens de behandelingsgroep.Voog J et al.: Cardiovascular mortality following short-term androgen deprivation in clinically localized prostate cancer: an analysis of RTOG 94-08. Eur Urol., 2016; 69: 204-210.