...

De auteurs hebben een analyse uitgevoerd van twee hypothetische groepen vrouwen bij wie recentelijk borstkanker werd gediagnosticeerd. De ene groep liet preventief een heterolaterale mastectomie uitvoeren en de andere niet. De auteurs hebben zich beperkt tot de hypothese van stadium I- en stadium II-borstkanker bij vrouwen zonder mutatie van het BRCA-gen. In tegenstelling tot wat je zou denken, blijkt een heterolaterale mastectomie de levensverwachting maar heel weinig te verhogen: met 0,16-0,59 jaar in geval van stadium I en met 0,09 tot 0,29 jaar in geval van stadium II. Het verschil was het grootst bij jonge vrouwen en vrouwen met een ER-negatieve borstkanker. Het absolute verschil in 20-jaarsoverleving tussen de groepen bedroeg 0,56% tot 0,94% bij vrouwen met een stadium I-borstkanker en 0,36% tot 0,61% bij vrouwen met een stadium II-kanker.