...

Na omacetaxine, dat onlangs in de Verenigde Staten werd goedgekeurd, is er nu ponatinib. Ponatinib is een TKI die gericht is tegen BCR-ABL, ook gemuteerde vormen van het gen met inbegrip van de mutatie T315I, en die ook andere targets remt zoals PDGF-R, FLT3, VEGF-R. Er werd een fase 1-studie uitgevoerd bij 81 patiënten met een therapieresistente maligne bloedziekte van wie 60 met een CML en 5 met een Ph+ acute lymfatische leukemie (ALL). De respons bij de 12 patiënten met een CML in de chronische fase met een T315I-mutatie was indrukwekkend: 100% volledige hematologische respons, 92% belangrijke cytogenetische respons, 75% volledige cytogenetische respons en 67% belangrijke moleculaire respons. (referentie: Cortes J et al.: New Engl J Med. 2012;367:2075)