...

Door de nieuwe goedkeuring kunnen TNBC-patiënten met een lokaal gevorderde of primaire aandoening Pembro in combinatie met chemo krijgen vóór de operatie, en daarna verder gaan met Pembro in monotherapie als adjuvante behandeling na hun operatie.De Europese Commissie baseerde haar besluit op resultaten van de fase III-studie KEYNOTE-522, waaruit bleek dat patiënten die de combinatie Pembro-chemo kregen als neo-adjuvante behandeling gevolgd door adjuvante Pembro, een vermindering van 37 procent ondervonden in gebeurtenissen zoals lokaal of recidief op afstand, optreden van een tweede primaire kanker of overlijden door welke oorzaak dan ook, en dat in vergelijking met patiënten die alleen neo-adjuvante chemotherapie kregen.