...

De vorsers hebben 36 499 mannen van 40 tot 79 jaar gevolgd die hadden deelgenomen aan twee cohortonderzoeken: het Miyagi-cohortonderzoek in 1990 en het Ohsaki-cohortonderzoek in 1994. De follow-up van de Miyagi-cohorte werd verlengd tot 31 december 2014 (mediane follow-up 24,5 jaar) en die van de Ohsaki-cohorte tot 31 maart 2008 (een mediane follow-up van 13,25 jaar). Met een vragenlijst over de voeding hebben de vorsers informatie verzameld over de consumptie van paddenstoelen.Tijdens de follow-up werden 1204 gevallen van prostaatkanker gediagnosticeerd (3,3% van de deelnemers). Het risico op prostaatkanker was 8% lager bij de mannen die één of twee keer per week paddenstoelen aten, dan bij mannen die minder dan één keer per week paddenstoelen aten. Het effect was nog groter bij de mannen die drie keer per week of vaker paddenstoelen aten: bij hen was het risico 17% lager dan bij mannen die minder dan één keer per week paddenstoelen aten.Paddenstoelen blijken overigens bijzonder nuttig te zijn bij mannen van 50 jaar of ouder. De link met het risico op prostaatkanker verschilt niet naargelang van het klinische stadium van de kanker of de consumptie van fruit en groenten, vlees en zuivelproducten.Prof. Shu Zhang raadt dan ook aan om regelmatig paddenstoelen te eten om het risico op prostaatkanker te verkleinen, maar benadrukte toch dat een gezonde, evenwichtige voeding belangrijker is dan een voorraadmandje vullen met paddenstoelen. (referentie: International Journal of Cancer, 4 september 2019, doi: 10.1002/ijc.32591)https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ijc.32591