...

De studie CA209-003, een fase Ib-studie, is de eerste die een PD-1-antagonist heeft onderzocht bij patiënten met een NSCLC die al een zware behandeling achter de rug hadden. De vijfjaarsoverleving bij de patiënten van de nivolumabgroep was 16%.De studie werd uitgevoerd bij 129 patiënten met een NSCLC die al een tot vijf systemische behandelingslijnen hadden gekregen. De patiënten werden gerandomiseerd naar nivolumab 1, 3 of 10 mg/kg om de twee weken. De overlevenden werden gedurende minstens 58 maanden gevolgd. De gemiddelde totale overleving van de patiënten was 9,9 maanden. Het percentage objectieve respons (partiële plus complete respons) op nivolumab in monotherapie was 17% en de respons hield gemiddeld 17 maanden aan.Het responspercentage op nivolumab was vergelijkbaar in de meeste subgroepen, ongeacht de dosering en ongeacht of het al dan niet ging om een spinocellulair carcinoom. Volgens de auteurs leert de studie twee dingen: expressie van PD-L1 volstaat op zichzelf misschien niet om de patiënten te selecteren; er is dringend nood aan goede selectiecriteria.Brahmer JR et al. Five-year follow-up from the CA209-003 study of nivolumab in previously treated advanced non-small cell lung cancer: clinical characteristics of long-term survivors. Presented at: 2017 AACR Annual Meeting; April 1-5, 2017; Washington, DC. Abstract CT077. http://www.ascopost.com/News/55480