...

De KEYNOTE-012-studie werd uitgevoerd bij patiënten met een hoofd- en halskanker met overexpressie van PD-L1 onder wie patiënten met een recidief of metastasen. De patiënten werden behandeld tot ziekteprogressie. Vooraf was voorzien dat een subgroepanalyse zou worden uitgevoerd volgens de HPV-toestand (humaan papillomavirus). Van de 60 patiënten in de groep "hoofd- en halskanker" waren er 23 HPV+ en 35 HPV-; van twee patiënten was de HPV-toestand niet bekend. Meer dan de helft van de patiënten had al twee lijnen chemotherapie gekregen wegens recidief.De resultaten werden gepresenteerd op het congres van de ESMO. De tumor was kleiner geworden bij ongeveer 50% van de behandelde patiënten. Het percentage objectieve respons (ORR) was 20% in beide onderzochte subgroepen. De gemiddelde totale overleving was 12,6 maanden (9,5 maanden in de HPV+ groep; in de HPV- groep was de mediane totale overleving nog niet bereikt op het ogenblik van de analyse).