...

CheckMate 040 heeft de werkzaamheid van nivolumab onderzocht bij 262 patiënten met een gevorderd hepatocellulair carcinoom. 70% had al een behandeling gekregen met sorafenib en 30% nog niet. Het totale responspercentage was 19% (21,7% met nivolumab als eerstelijnstherapie). De totale overleving na 9 maanden met nivolumab als eerstelijnstherapie was 77%. De respons was vergelijkbaar ongeacht of de patiënten al dan niet waren geïnfecteerd met het HCV of het HBV en zowel bij een sterke als een zwakke expressie van PD-L1.Melero I et al: Nivolumab dose escalation and expansion in patients with advanced hepatocellular carcinoma: The CheckMate 040 study. 2017 Gastrointestinal Cancers Symposium. Abstract 226. Gepresenteerd op 20 januari 2017.http://meetinglibrary.asco.org/content/176632-195