...

De organisatie reageert daarmee op een analyse van het Intermutualistisch Agentschap eind vorig jaar. Daaruit bleek dat er vaak nog veel onzekerheid is over de meerwaarde van immunotherapie en nieuwe kankergeneesmiddelen. Terwijl het toch gaat over peperdure medicijnen. Daarom pleit Kom op tegen Kanker voor betere gegevens over de klinische meerwaarde van oncologische geneesmiddelen. Dat kan al aan bod komen in een vroegtijdige dialoog over het ontwerp van klinische studies tussen farmabedrijven, het Europees geneesmiddelenagentschap EMA, verzekeraars, patiënten en Health Technology Assessment-agentschappen. Volgens de organisatie maakt dit het achteraf voor de ziekteverzekering eenvoudiger om te beoordelen welke geneesmiddelen echt meerwaarde bieden en dus terugbetaald moeten worden.Daarnaast pleit Kom op tegen Kanker voor de invoering van 'faire geneesmiddelenprijzen'. Dat kan via de invoering van een helder wetgevend kader op Europees niveau. Tot slot vindt de organisatie dat moet ingezet worden op alternatieve vormen van geneesmiddelenontwikkeling. Zoiets is dan weer mogelijk door de rol van de academische centra te versterken. Commercieel ontwikkelde celtherapieën zullen bijvoorbeeld niet elke medische nood lenigen, zo luidt het.Om dit alles mogelijk te maken is Europese regelgeving sowieso onmisbaar, stelt Kom op tegen Kanker. En ze ziet hiervoor een mooie opportuniteit de eerste helft van 2024. Dan is België zes maanden voorzitter van de Europese Unie.