...

De aanwezigheid van T-cellen helpt om de reactie van een patiënt op immuuntherapie te voorspellen. Deze studie is een belangrijke basis om kankertherapieën gerichter en efficiënter te maken. Ze werd gepubliceerd in het nieuwste nummer van het wetenschappelijk toptijdschrift Nature. De nieuwe methode maakt het mogelijk om het aantal immuuncellen in te schatten op basis van uitsluitend DNA-sequencing. Dankzij DNA-sequencing kunnen onderzoekers reconstrueren hoe een tumor zich heeft ontwikkeld. Ze kunnen bijvoorbeeld zien hoe de T-cellen worden samengesteld of veranderd zijn, en hoe ze zich ontwikkelen om indringers te herkennen en aan te vallen.Aan de hand van een specifieke indicator konden de wetenschappers het aantal T-cellen in de tumor nauwkeurig bepalen. Dat laat toe de overlevingskans bij en het effect van een behandeling met immuuntherapie te voorspellen. Meer afweercellen wakker makenEen van de revolutionaire types immuuntherapie die de voorbije jaren zijn opgekomen, zijn checkpointremmers (CPI's). Checkpoints zijn eiwitten die door T-cellen worden gemaakt. Ze zorgen ervoor dat immuunreacties tegen ons gezonde (dus niet-zieke) lichaam niet te sterk zijn. Daarbij verhinderen ze soms dat T-cellen de kankercellen doden.Door de checkpoints te blokkeren met CPI's, kunnen de T-cellen wakker worden en zo de kankercellen beter doden. Hoe meer T-cellen er beschikbaar zijn voor de CPI's, hoe meer kankercellen er vernietigd kunnen worden. Daarom is de hoeveelheid aanwezige T-cellen een belangrijke voorspeller voor het succes van immunotherapie.Dr. Roberto Salgado: "Dankzij DNA-sequencing kunnen we het aantal T-cellen nauwkeurig bepalen. Dit aantal is een sterke voorspeller voor de respons van de patiënt op de behandeling. Hoe meer T-cellen, hoe langer de patiënt leeft. Het proces dat we hebben ontwikkeld, kan uitgevoerd worden zonder extra tijd of kosten. De techniek maakt bovendien ook ander onderzoek naar het immuunsysteem mogelijk, los van kanker."Tot nu toe is de methode in onderzoek gebruikt. Om ze beschikbaar te maken voor patiënten is verdere ontwikkeling nodig.Meer informatie op www.tilsinbreastcancer.org van de International Immuno-Oncology Biomarker Working Group.