...

De studie werd uitgevoerd bij 32 465 patiënten. De cumulatieve incidentie van ziekenhuisopname wegens een complicatie van de behandeling (radicale prostatectomie of radiotherapie) over een periode van 5 jaar was 22,2 % (95% BI 21,7 - 22,7); de incidentie van ziekenhuisopname langer dan 1 dag bedroeg 2,4% (2,2 - 2,6). De cumulatieve incidentie van urologische ingreep over een periode van 5 jaar was 32,0% (95% BI 31,4 -32,5), de cumulatieve incidentie van rectale of anale interventie was 13,7% (13,3 -14,1) en die van open chirurgie 0,9% (0,8 - 1,1). De cumulatieve incidentie van een tweede primaire kanker na 5 jaar was 3,0 % (2,6 -3,5). Belangrijke voorspellers van één of meer complicaties waren een hogere leeftijd en comorbiditeit op het ogenblik van de behandeling. De incidentie van ziekenhuisopname, rectale of anale interventies, open chirurgie en secundaire kanker was hoger bij de patiënten die radiotherapie hadden gekregen, dan bij de patiënten die een prostatectomie hadden ondergaan (gecorrigeerde hazard ratio 2,08 - 10,8; p < 0,0001). Het aantal urologische interventies daarentegen was lager in de radiotherapiegroep dan in de chirurgische groep (gecorrigeerde hazard ratio 0,66; 95% BI 0,63-0,69; p < 0,0001).