...

In deze dubbelblinde studie werden 470 patiënten met een H. pylori-infectie bij wie een endoscopische resectie van een histologisch gedifferentieerde maagkanker in een vroeg stadium of een hooggradig adenoom was gepland, gerandomiseerd naar een eradicatietherapie met amoxicilline (1.000 mg), claritromycine (500 mg) en de protonpompremmer rabeprazol (10 mg) tweemaal per dag gedurende zeven dagen (n = 236) of een placebo plus rabeprazol (n = 234). Beide groepen kregen rabeprazol gedurende nog eens vier weken om het ulcus te laten genezen. De patiënten werden gestratificeerd volgens de mate van atrofie van het antrum bij histologisch onderzoek. De twee primaire eindpunten waren de incidentie van metachrone maagkanker na een jaar of later en een verbetering van de atrofie van de klieren in de onderste curvatuur van het maaglichaam na drie jaar.Tijdens een mediane follow-up van 5,9 jaar hebben 14 patiënten (7,2%) in de met antibiotica behandelde groep en 27 patiënten (13,4%) van de placebogroep een metachrone maagkanker ontwikkeld (hazard ratio = 0,50, p = 0,03). Bij 162 patiënten van de met antibiotica behandelde groep en 167 patiënten van de placebogroep werd een histologisch onderzoek uitgevoerd. Bij respectievelijk 48,4% en 15,0% van de patiënten was de atrofie verminderd in vergelijking met het begin van de studie (p < 0,001). Bij respectievelijk 36,6% en 18,3% van de patiënten was de intestinale metaplasie op die plaats verminderd (p < 0,001).Choi IJ et al. Helicobacter pylori Therapy for the Prevention of Metachronous Gastric Cancer. N Engl J Med 2018; 378:1085-1095. DOI: 10.1056/NEJMoa1708423. http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1708423