...

De 21 onafhankelijke experts die voor deze studie werden aangetrokken, plozen de medische gegevens uit van meer dan duizend internationale studies over het verband tussen overgewicht en het risico op kanker.Uit die meta-analyse blijkt dat overgewicht het risico kan verhogen op maag-, lever-, galblaas-, pancreas-, ovarium- en schildklierkanker, evenals op meningeoom (hersenen) en myeloom (beenmerg).In een eerder onderzoek uit 2002 had het IARC al een verband aangetoond tussen overgewicht en colorectale kanker, nier-, uterus- en borstkanker (bij postmenopauzale vrouwen) en adenocarcinoom van de slokdarm. Anderzijds zijn de auteurs van dit onderzoek veel voorzichtiger als het gaat om prostaatkanker en borstkanker bij mannen of om een diffuus grootcellig B-cellymfoom, aangezien daarvoor onvoldoende bewijzen zijn.Die conclusies kunnen een grote invloed hebben op de evaluatie van de schadelijke effecten van overgewicht en obesitas: het aantal mensen dat wereldwijd overleden is aan de gevolgen van overgewicht werd in 2013 geschat op 4,5 miljoen, maar dat is dus waarschijnlijk een onderschatting. We geven nog mee dat 40% van de wereldbevolking overgewicht heeft, en dat cijfer blijft toenemen.(referentie: The New England Journal of Medicine, 25 augustus 2016, DOI: 10.1056/NEJMsr1606602)