...

Maar leptine doet misschien meer dan dat en zou misschien resistentie tegen de behandeling in de hand kunnen werken. In deze studie werden 114 operatiespecimens van borstkanker geanalyseerd.De aanwezigheid van leptine in de monsters ging gepaard met een minder goede overleving.Negenenveertig patiënten werden behandeld met tamoxifen, een oestrogeenantagonist die de oestrogeenreceptor blokkeert (competitieve remming).De vorsers hebben aangetoond dat leptine in vitro de remming van de oestrogeenreceptor door tamoxifen vermindert en zo de werking van tamoxifen tegengaat. Dat zou een aantal gevallen van therapieresistentie kunnen uitleggen.(referentie: Chen X et al. Biomed Pharmacother. 2013;67:22)