...

De auteurs hebben de dossiers doorgenomen van de patiënten met prostaatkanker die tussen 1994 en 2012 waren behandeld met koolstofionradiotherapie (n = 1.455), fotonradiotherapie (n = 1.983) of chirurgie (n = 5.948).In de groep die was behandeld met koolstofionradiotherapie, werden later 234 primaire kankers geregistreerd. Bij multivariate analyse correleerden de leeftijd en roken met een hoger risico op latere primaire kanker bij patiënten die koolstofionradiotherapie hadden gekregen.Als de analyse werd beperkt tot een maximale follow-up van 10 jaar, bedroeg de mediane follow-up 7,9 jaar bij de patiënten die waren behandeld met koolstofionradiotherapie, 5,7 jaar bij de patiënten die waren behandeld met fotonradiotherapie, en 6,0 jaar bij de geopereerde patiënten. In de latere evolutie is minstens één primaire kanker opgetreden bij 13% van de patiënten die waren behandeld met koolstofionradiotherapie, bij 14% van de patiënten die waren behandeld met fotonradiotherapie, en bij 13% van de patiënten die chirurgie hadden ondergaan. Bij analyse volgens de propensity score was het risico op later primaire kanker lager na koolstofionradiotherapie dan na fotonradiotherapie (hazard ratio = 0,81, p = 0,038) en na chirurgie (HR = 0,80, p = 0,0088). Het risico was hoger na fotonradiotherapie dan na chirurgie (HR = 1,18, p = 0,029).Mohamad O, et al. 'Risk of subsequent primary cancers after carbon ion radiotherapy, photo radiotherapy, or surgery for localized prostate cancer: a propensity score-weighted, retrospective, cohort study'. Lancet Oncol 2019; DOI:10.1016/S1470-2045(18)30931-8.