...

De overleving en de incidentie van recidief zijn dezelfde na laparoscopische chirurgie als na open chirurgie, maar de patiënten hebben minder lang pijn en het ziekenhuisverblijf is korter na laparoscopische chirurgie. Zoals in deze studie werd aangetoond, zijn die schitterende resultaten niet vertekend door de hoge mate van specialisatie van centra waarin de laparoscopische chirurgie werd uitgevoerd in het kader van klinische studies. J.N. (referentie: Aslani N et al. Amer J Surg. 2012;204:411)