...

De studie baseert zich op epidemiologische gegevens van meer dan 300.000 personen - vrouwen en mannen - die sinds 1943 in de kernindustrie werken in de Verenigde Staten, Frankrijk en in Verenigd Koninkrijk. Ze waren tijdens de stralingsblootstelling uitgerust met een dosimeter. Op deze manier konden meer dan acht miljoen persoonsjaren worden gevolgd. Onderzoek van de gegevens heeft een directe schatting opgeleverd van de associatie tussen een langdurige blootstelling aan lage doses ioniserende straling en de mortaliteit door vaste tumoren. De resultaten suggereren een lineair verband tussen het kankerrisico en de toename van de blootstelling, een associatie die zelfs aanwezig is voor doses lager dan 100 mGy. Het sterfterisico door een andere kanker dan leukemie neemt toe met de gecumuleerde dosis, met 48% per Gy (CI 90% : 20% tot 79%), met een tijdsverschil van tien jaar. Deze schattingen zijn identiek voor alle types vaste kankers, en voor elk van de drie betreffende landen. Aangezien roken en de blootstelling aan asbest verstorende factoren kunnen zijn, hebben de auteurs de analyse hernomen met uitsluiting van overlijden door long- of pleurakanker. Dit zorgde echter niet voor een wijziging van de bekomen resultaten.