...

De studie werd uitgevoerd bij kinderen van 1,0 tot 17,9 jaar met een ALL in Denemarken, Finland, IJsland, Noorwegen en Zweden. De rekrutering was gestart in 2008. Na de inductie- en de consolidatietherapie hebben de patiënten 5 intramusculaire injecties van PEG-asparaginase (1.000 IE/m²) om de 2 weken gekregen en daarna werden ze gerandomiseerd naar 3 extra doses met een interval van 6 weken (experimentele groep, n = 309) of 10 doses met een interval van 2 weken (standaardgroep, n = 316).Het primaire eindpunt was non-inferioriteit (marge van 6%) van de ziektevrije overleving. De toxiciteit was een secundair eindpunt. De randomisatie werd afgesloten in maart 2016. Op grond van de resultaten van een tussentijdse analyse werden alle patiënten die nog een continue behandeling kregen, overgeschakeld op de intermitterende behandeling. Na een mediane follow-up van 4,1 jaar bedroeg de ziektevrije overleving na 5 jaar 92,2% in de experimentele groep en 90,8% in de standaardgroep. De limiet van non-inferioriteit was niet overschreden.De cumulatieve incidentie van eerste bijwerkingen op asparaginase tijdens een periode van 3 jaar was 9,3% in de experimentele groep en 18,1% in de standaardgroep (p = 0,001). De bijwerkingen van asparaginase waren: overgevoeligheid bij 13 patiënten, avasculaire necrose bij 29 patiënten, pancreatitis bij 24 patiënten en trombo-embolie bij 17. De incidentie van de afzonderlijke bijwerkingen was lager in de experimentele groep dan in de standaardgroep en het verschil in pancreatitis was significant (respectievelijk 1,3% en 5,8%, p = 0,002).Albertsen BK et al: Intermittent Versus Continuous PEG-Asparaginase to Reduce Asparaginase-Associated Toxicities: A NOPHO ALL2008 Randomized Study. DOI: 10.1200/JCO.18.01877 Journal of Clinical Oncology. Online gepubliceerd op 12 april 2019. https://ascopubs.org/doi/abs/10.1200/JCO.18.01877?journalCode=jco