...

Daratumumab bij multipel myeloomDe FDA heeft het gebruik van daratumumab (Darzalex®) goedgekeurd in combinatie met lenalidomide (Revlimid®) en dexamethason, of bortezomib (Velcade®) en dexamethason bij de behandeling van patiënten met een multipel myeloom die al minstens één behandelingslijn hebben gekregen.1Nivolumab voor spinocellulair carcinoom hoofd of halsOok het gebruik van nivolumab (Opdivo®) werd door FDA goedgekeurd voor de behandeling van patiënten met een recidief van of een gemetastaseerd spinocellulair carcinoom van de hoofd en de hals bij wie de tumor is verergerd tijdens of na een behandeling met een platinaverbinding. De FDA heeft haar goedkeuring gegeven op grond van de gegevens van de CheckMate 141-studie. Een internationale, multicentrische, open, gerandomiseerde studie die nivolumab in combinatie met cetuximab (Erbitux®), methotrexaat of docetaxel (die keuze werd overgelaten aan de onderzoeker) heeft onderzocht bij patiënten met een recidief van of een gemetastaseerd spinocellulair carcinoom van het hoofd en de hals bij wie de tumor was toegenomen binnen zes maanden na chemotherapie met een platinaverbinding.1Ponatinib voor de behandeling van CML en ALLDe FDA heeft het gebruik van ponatinib (Iclusig®) goedgekeurd voor de behandeling van volwassen patiënten met een chronische myeloïde leukemie (CML) in een chronische fase, een geaccelereerde fase of een blastenfase of een acute lymfatische leukemie (ALL) waarvoor geen andere tyrosinekinaseremmer geïndiceerd is. Het werd ook goedgekeurd voor de behandeling van volwassen patiënten met een T315I-positieve CML (chronische, geaccelereerde of blastenfase) of een T315I-positieve en Philadelphiachromosoompositieve ALL.1Rucaparib voor behandeling ovariumkankerNa een geaccelereerde procedure keurde FDA ook het gebruik goed van rucaparib (Rubraca®). En dit voor de behandeling van vrouwen met een gevorderde ovariumkanker die al twee of meer chemotherapielijnen hebben gekregen, als de tumor een schadelijke BRCA-mutatie vertoont bij een door de FDA goedgekeurde diagnostische test.1Een biosimilar van rituximabHet Europese geneesmiddelenbureau (EMA) heeft op advies van het comité voor geneesmiddelen voor humaan gebruik (CHMP) een vergunning verleend voor het in de handel brengen van Truxima®, een biosimilar van rituximab. De goedkeuring omvat de behandeling van twee maligne hematologische aandoeningen, namelijk een non-hodgkinlymfoom en chronische lymfatische leukemie.2Alectinib bij gevorderd NSCLCHet CHMP van het EMA beveelt een voorwaardelijke vergunning aan voor het commercialiseren van alectinib (Alecensa®) voor de behandeling van een gevorderde niet-kleincellige longkanker die al werd behandeld met crizotinib.2Chloormethine voor mycosis fungoidesChloormethine (Ledaga®), een hybridegeneesmiddel, heeft een positief advies gekregen van het CHMP van het EMA voor de behandeling van mycosis fungoides. Dat is een zeldzame, maar potentieel dodelijke kanker van de huid.2Referentie:1. FDA News Release, 20162. EMA News Release, 2016