...

Tot dusver is men er echter niet in geslaagd om een bloedtest te ontwikkelen die dergelijke cellen op een betrouwbare manier kan opsporen. Circulerende tumorcellen zijn immers moeilijk op te sporen in het bloed omdat er zo weinig van zijn. Amerikaanse onderzoekers hebben dat probleem nu omzeild door een implantaat van een halve centimeter groot op basis van biomateriaal te ontwerpen. Dat was in staat om metastatische cellen vroegtijdig op te sporen en te vangen bij genetisch gemanipuleerde muizen waarbij een gemetastaseerde borstkanker geïnoculeerd was. Daarna combineerden ze het hulpmiddel met een beeldvormingssysteem dat nagaat of er kankercellen aanwezig zijn in het transplantaat. Dat procedé zou kunnen helpen om het risico op metastasering van kanker te beperken en om de meest geschikte behandeling te bepalen. De resultaten zijn bemoedigend maar moeten nog worden bevestigd bij de mens. Lonnie D. Shea is ervan overtuigd dat dat ook zal gebeuren. Zodra de financiering rond is voor de productie van de biomaterialen, zullen aan de universiteit van Michigan de eerste klinische tests worden uitgevoerd.