...

OncoDNA, een biotechnologiebedrijf dat zich specifiek toelegt op precisiegeneeskunde, en het Jules Bordet Instituut, kondigen hun samenwerking aan in het kader van een academisch, prospectief, multicentrisch en internationaal onderzoek dat de biologie van uitzaaiingen van het centrale zenuwstelsel (CZS) wil exploreren. Het Jules Bordet Instituut is peter van het 'BrainStorm'-onderzoek onder de auspiciën van het Oncodistinctnetwerk waarvoor in een vijftiental partnersites in Frankrijk, België en Luxemburg in totaal 600 patiënten worden gerekruteerd die recent een vaste-tumordiagnose kregen. De klinische en genengegevens van dit onderzoek zullen worden gebruikt om een uitgebreide klinische-pathologische databank voor CZS-uitzaaiingen aan te leggen, met daarin analyses van ctDNA (circulerend tumor-DNA) in de cerebrospinale vloeistof (CSF).OncoDNA zal in het kader van dit 'BrainStorm'-onderzoek het ctDNA in de CSF-monsters detecteren met behulp van sequencing van de nieuwe generatie via large panel en via genenpanel met het oog op specifieke mutaties voor elke patiënt. De gengegevens worden beschikbaar gesteld op een beveiligd platform voor gegevensinterpretatie, zodat het Jules Bordet Instituut en Oncodistinct het moleculaire landschap van de uitzaaiingen in de hersenen comparatief met de extracerebrale aandoening kunnen exploreren. De onderzoeksverantwoordelijken hopen nieuwe biomarkers voor CZS-uitzaaiingen te ontdekken om zo het lot van deze patiënten te verbeteren."Wij kijken opgetogen uit naar deze nieuwe samenwerking met het Jules Bordet Instituut om het onderzoek in de precisiegeneeskunde te bevorderen. Al in 2013 verwierf OncoDNA inzicht in het potentieel van vloeistofbiopsie en lanceerden wij de eerste test van gepersonaliseerde vloeistofbiopsie op basis van bloedmonsters. Vandaag storten we ons op de gepersonaliseerde analyse van cerebrospinale vloeistof. We hopen vooruitgang te boeken met deze nieuwe vorm van vloeistofbiopsie voor kwaadaardige CZS-tumoren", verklaart Jean-Pol Detiffe, OncoDNA-oprichter en huidig directeur strategie en innovatie. "Het translationele deel van het 'Brainstorm'-programma zal onder meer het gebruik van circulerend tumor-DNA in de cerebrospinale vloeistof (ctDNA in CSF) als biologische substituut van CZS-uitzaaiingen voor karakterisering van hun moleculair profiel evalueren. De samenwerking met OncoDNA wordt cruciaal voor het translationele gedeelte van dit onderzoek: hiermee wordt het mogelijk nieuwe moleculaire biomarkers en therapeutische doelen te exploreren. Op termijn zullen deze resultaten een sleutelrol spelen in de uitrol van innoverende multidisciplinaire klinische en translationele onderzoeksprojecten die mikken op een betere opvolging van patiënten voor wie vandaag geen bevredigende systemische behandeling bestaat", stelt dr. Nuria Kotecki, medeverantwoordelijke voor het 'BrainStorm'-onderzoek, oncoloog in het Jules Bordet Instituut en executive officer van het Oncodistinctnetwerk.Aangezien voor cerebrale biopsie een invasieve chirurgische interventie vereist is, zou de vloeistofbiopsie een minder invasief en mogelijk herhaalbaar alternatief kunnen betekenen. Met name CSF heeft direct contact met de tumorcellen van de CZS-uitzaaiingen. Er is aangetoond dat ctDNA in het CSF de uitzaaiingen in de hersenen beter weergeeft dan ctDNA in het plasma, en dat dit dus de genmutaties van hersentumoren zou kunnen karakteriseren.