...

Volgens Philippe Autier is respectievelijk 73% (bij mannen) en 82% (bij vrouwen) van de daling van de sterfte aan colorectale kanker de laatste tien jaar te danken aan het feit dat ze de laatste tien jaar één of meer colononderzoeken hebben ondergaan. (referentie: Autier P. Abstrat n°1406. European Cancer Congress 2013)