...

De vorsers hebben een retrospectief cohortonderzoek uitgevoerd bij 797 patiënten met een met hepatitis C samenhangend hepatocellulair carcinoom bij wie een complete remissie was bewerkstelligd na resectie, lokale ablatie, transarteriële chemo-embolisatie of radio-embolisatie of radiotherapie. 41,1% (n = 383) van de patiënten met leverkanker bij wie een complete remissie was verkregen met de behandeling, had daarna een behandeling met direct werkende antivirale middelen gekregen voor hepatitis C en 51,9% (n = 414) niet. In de eerste groep zijn 43 patiënten gestorven tijdens een follow-up van 941 patiëntjaren en in de tweede groep 103 tijdens een follow-up van 526,6 patiëntjaren (95% BI 0,16-0,33).Bij omgekeerde gewogen analyses volgens de waarschijnlijkheid correleerde een behandeling met direct werkende antivirale middelen met een significante daling van het overlijdensrisico (95% BI 0,33-0,90). Het overlijdensrisico daalde bij de patiënten bij wie een lange virologische respons werd verkregen bij behandeling met direct werkende antivirale middelen, maar niet bij de patiënten zonder lange virologische respons.Singal AG et al. Direct-Acting Antiviral Therapy for HCV Infection is Associated with Increased Survival in Patients With a History of Hepatocellular Carcinoma. Gastroenterology 2019 (in druk). https://www.gastrojournal.org/article/S0016-5085(19)41137-2/fulltext