...

Op het European Lung Cancer Congress 2023 zijn een update na 3 jaar van de resultaten over de werkzaamheid en de veiligheid en explorerende gegevens over mogelijke biomarkers gepresenteerd.Ter herinneringDe CheckMate 816-studie is uitgevoerd bij 358 volwassen patiënten met een operabel NSCLC (stadium IB-IIIA) in een goede algemene toestand (ECOG PS ≤ 1) zonder EGFR/ALK-afwijking. De patiënten werden gerandomiseerd naar nivolumab 360 mg + chemotherapie (3 cycli van 3 weken) of enkel chemotherapie (zelfde schema). Daarna werden de patiënten geopereerd. De primaire eindpunten waren de EFS en het percentage pCR (onafhankelijke, blinde evaluatie).Nieuwe gegevensNa een mediane follow-up van 41,4 maanden (de gegevensbank is afgesloten op 14 oktober 2022) was de EFS na 3 jaar nog altijd beter met de combinatie nivolumab + chemotherapie: 57% vs. 43% met enkel chemotherapie (HR 0,68; 95% BI: 0,49-0,93).Bij een explorerende analyse zijn gunstige effecten aangetoond bij alle patiënten die een R0-resectie hadden ondergaan, ongeacht de aard van de chirurgie (minimaal invasieve, thoracotomie of conversie) en de uitgebreidheid van de resectie (lobectomie, pneumonectomie).28% van de 149 geopereerde patiënten van de 'nivolumab + chemotherapie'-groep en 42% van de 135 geopereerde patiënten van de chemotherapiegroep hebben een recidief ontwikkeld.In de 'nivolumab + chemotherapie'-groep was de score van de inflammatoire signatuur van 4 genen (CD8A, CD274, STAT-1, LAG-3) aanvankelijk hoger bij de patiënten met een pCR dan bij de patiënten zonder pCR. Een hoge inflammatoire score correleerde met een betere EFS.Graad 3/4-bijwerkingen als gevolg van de neoadjuvante behandeling en chirurgie zijn opgetreden bij respectievelijk 36% en 11% van de patiënten van de 'nivolumab + chemotherapie'-groep en bij respectievelijk 38% en 15% van de patiënten van de chemotherapiegroep. Totaal Volgens de geüpdatete gegevens heeft een neoadjuvante combinatie van nivolumab + chemotherapie gunstige effecten op lange termijn in vergelijking met enkel chemotherapie bij patiënten met een reseceerbaar NSCLC, ongeacht het type chirurgie en de uitgebreidheid van de resectie. Volgens explorerende analyses bij de patiënten van de 'nivolumab + chemotherapie'-groep correleert meer ontsteking in de tumor met een hoger percentage pCR en een betere EFS. Naar de presentatie van Nicolas Girard, Abstract 84O