...

"Wat het bovenste spijsverteringsstelsel betreft, wijst een studie op het belang van gefitinib in de tweede- of derdelijnszorg in vergelijking met placebo bij patiënten met slokdarmkanker die verbeterde na chemotherapie. Belangrijk om weten is waarom de ene patiënt baat heeft bij de behandeling en de andere niet. Die vraag is cruciaal om te bepalen of de behandeling al dan niet aangewezen is.