...

Ongeveer een kwart van de gevallen van borstkanker in ontwikkelde landen heeft te maken met erfelijke factoren. Deze studie werd uitgevoerd om na te gaan of die vrouwen een slechtere prognose hebben dan vrouwen zonder familiale voorgeschiedenis van borstkanker. De onderzoekers hebben daarvoor over een periode van 15 jaar informatie ingewonnen over de persoonlijke kenmerken van de patiënten, de kenmerken van de tumor, de behandeling en de familiale antecedenten van borstkanker/ovariumkanker. Tussen de vrouwen met en de vrouwen zonder familiale antecedenten van borstkanker werd geen significant verschil in het recidiefpercentage vastgesteld.