...

De mediane progressievrije overleving bedroeg 12,1 maanden met FOLFOXIRI plus bevacizumab en 9,7 maanden met FOLFIRI plus bevacizumab (p = 0,003). Het percentage objectieve respons bedroeg 65% met FOLFOXIRI en 53% met FOLFIRI (p = 0,006). De patiënten die werden behandeld met FOLFOXIRI, hebben vaker graad 3/4-neurotoxiciteit, -stomatitis, -diarree- en -neutropenie ontwikkeld, maar de incidentie van ernstige bijwerkingen was vergelijkbaar in de twee groepen.