...

Taiwanese vorsers hebben nationale gegevensbanken over kanker, gezondheid, verzekering en luchtkwaliteit doorgenomen om de eventuele rol van luchtvervuiling bij het ontstaan van kanker van de mondholte te evalueren. Ze hebben in 2009 de gemiddelde hoeveelheid vervuilende stoffen, (zwavel- en stikstofdioxide, koolstof- en stikstofmonoxide, ozon en fijn stof van verschillende groottes) gemeten in 66 stations die de luchtkwaliteit in Taiwan bewaken.Ze hebben hun onderzoek uitgevoerd bij 482 659 mannen van 40 jaar en ouder die preventieve gezondheidsdiensten kregen en die hadden aangegeven of ze rookten en betel kauwden. In 2012-2013 werden in die groep 1617 gevallen van mondkanker gediagnosticeerd.Het risico was uiteraard verhoogd bij rokers en kauwers, maar de auteurs hebben ook vastgesteld dat een hoge hoeveelheid fijn stof PM2.5 (hoger dan 40,37 µg/m³) correleerde met een 43% hoger risico op een diagnose van mondkanker dan een lagere hoeveelheid (lager dan 26,74 µg/m³). De wetenschappers schrijven dat toe aan de aanwezigheid van zware metalen en bestanddelen zoals polycyclische aromatische koolwaterstoffen in fijn stof dat in de lucht zit. Er werd ook een significante correlatie waargenomen met bepaalde ozonconcentraties.Andermaal een bewijs dus van de schadelijke effecten van PM2.5 op de gezondheid van de mens. (referentie: Journal of Investigative Medicine, 9 oktober 2018, doi: 10.1136/jim-2016-000263)https://jim.bmj.com/content/early/2018/08/13/jim-2016-000263