...

Een groep vorsers heeft een casusgecontroleerde studie uitgevoerd in de populatie van Utah. Tussen 1980 en 2010 werden 18.208 patiënten met colorectale kanker geregistreerd in het kankerregister van Utah. Jonge (jonger dan 50 jaar) eerstegraadsverwanten van patiënten bij wie een colorectale kanker werd gediagnosticeerd op een hogere leeftijd (60-80 jaar), bleken een meer dan tweemaal hoger risico op colorectale kanker te lopen dan de controlegroep. Het risico was verhoogd bij alle familieleden ongeacht de leeftijd waarop de diagnose werd gesteld bij het familielid in kwestie. Het risico was wel hoger bij jonge familieleden (jonger dan 50 jaar) van patiënten bij wie een colorectale kanker werd gediagnosticeerd voor de leeftijd van 40 jaar. De resultaten bevestigen en ondersteunen de huidige richtlijnen voor screening bij patiënten met een familiale voorgeschiedenis van colorectale kanker.