...

In de 28 landen van de EU is de sterfte aan ovariumkanker tussen 2002 en 2012 met 10% gedaald. Die evolutie werd berekend op basis van van een voor de leeftijd gecorrigeerde sterfte bij 100.000 vrouwen: van 5,76 in 2002 tot 5,19 in 2012. In de Verenigde Staten is de sterfte aan ovariumkanker nog sterker gedaald: met 16%, van 5,76 per 100.000 in 2002 tot 4,85 in 2012. De evolutie van de sterfte in Europa verschilt van land tot land en dat is te verklaren door een ongelijkmatig gebruik van orale anticonceptiva in de verschillende landen. In de Verenigde Staten is de sterfte sterker en gelijkmatiger gedaald, misschien doordat vrouwen er historisch vroeger orale anticonceptiva zijn gaan gebruiken en constanter orale anticonceptiva gebruiken. Vrouwen in landen zoals Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten kregen vaker een hormonale substitutietherapie (HST) voor menopauzale symptomen dan in sommige andere landen. Het gebruik van HST is gedaald nadat een studie had gewezen op een hoger risico op hart- en vaataandoeningen, borstkanker en ovariumkanker. Dat kan dus gedeeltelijk verklaren waarom de sterfte aan ovariumkanker bij vrouwen van middelbare en oudere leeftijd in die landen is gedaald. Malvezzi M et al. Global trends and predictions in ovarian cancer mortality Ann Oncol (2016) doi: 10.1093/annonc/mdw306. Online gepubliceerd voor de papieren versie op 5 september 2016