...

Die open studie werd uitgevoerd bij 640 patiënten met een gemetastaseerd of plaatselijk gevorderd sarcoom van de weke delen in 81 centra in 13 landen. De patiënten werden tussen september 2011 en januari 2014 gerandomiseerd naar evofosfamide plus doxorubicine (n = 317) of doxorubicine alleen (n = 323).Na een mediane follow-up van 28,9 maanden bedroeg de mediane totale overleving 18,4 maanden in de groep die werd behandeld met doxorubicine + evofosfamide, en 19,0 maanden in de groep die werd behandeld met doxorubicine alleen (hazard ratio 1,06, p = 0,57). Het percentage objectieve respons bedroeg respectievelijk 28% en 18% (p = 0,0026). De mediane progressievrije overleving was respectievelijk 6,3 en 6,0 maanden (HR = 0,85, p = 0,099).De onderzoekers concluderen dan ook zonder verpinken: "Toevoeging van evofosfamide aan doxorubicine als eerstelijnstherapie verbetert de totale overleving bij patiënten met een gemetastaseerd of plaatselijk gevorderd sarcoom van de weke delen niet in vergelijking met doxorubicine alleen en kan dus niet worden aanbevolen in die indicatie."Tap WD et al. Doxorubicin plus evofosfamide versus doxorubicin alone in locally advanced, unresectable or metastatic soft-tissue sarcoma (TH CR-406/SARC021): an international, multicentre, open-label, randomised phase 3 trial. The Lancet Oncology 2017. Online gepubliceerd voor de papieren versie op 23 juni 2017.DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S1470-2045(17)30381-9.http://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(17)30381-9/fulltext