...

In die studie werden tussen maart 2013 en december 2014 202 patiënten met een gevorderde borstkanker in 56 centra in 13 landen gerekruteerd. De patiënten hebben een eerstelijnstherapie kregen met everolimus 10 mg/d plus letrozol 2,5 mg/d. In geval van initiële tumorprogressie mocht de onderzoeker een tweedelijnstherapie voorschrijven, namelijk everolimus 10 mg/d plus exemestaan 25 mg/d. De mediane leeftijd van de patiënten was 64,0 jaar. 96% had een gemetastaseerde borstkanker en 4% een plaatselijk gevorderde ziekte. 68% had metastasen op minstens drie plaatsen en 61% had viscerale metastasen. Het primaire eindpunt was de progressievrije overleving zoals geëvalueerd door de onderzoeker.Bij afsluiten van de gegevens in december 2016 bedroeg de mediane follow-up 29,5 maanden. De mediane progressievrije overleving was 22,0 maanden met de eerstelijnstherapie. De mediane totale overleving was op het ogenblik van de analyse nog niet bereikt. De tweejaarsoverleving werd geraamd op 78,7%. Bij de 50 patiënten die een tweedelijnstherapie hebben gekregen, bedroeg de mediane progressievrije overleving 3,7 maanden.De frequentste bijwerkingen bij de eerstelijnstherapie waren stomatitis (69%), gewichtsdaling (44%) en diarree (41%). De frequentste graad 3/4-bijwerking was anemie (10%). Ernstige bijwerkingen zijn opgetreden bij 31% van de patiënten, vooral pneumonie (4,5%). Een kwart van de patiënten heeft de behandeling stopgezet wegens bijwerkingen, vooral stomatitis (3,5%). De frequentste bijwerkingen van de tweedelijnstherapie waren stomatitis en gewichtsdaling (telkens 20%). De frequentste graad 3/4-bijwerking was hypertensie (10%).Royce M et al. Everolimus Plus Endocrine Therapy for Postmenopausal Women With Estrogen Receptor-Positive, Human Epidermal Growth Factor Receptor 2-Negative Advanced Breast Cancer. A Clinical Trial. JAMA Oncol. Online gepubliceerd voor de papieren versie op 22 maart 2018. doi:10.1001/jamaoncol.2018.0060. https://jamanetwork.com/journals/jamaoncology/fullarticle/2675915?resultClick=3