...

De researchers hebben een vragenlijst gestuurd naar 1.945 vrouwen met een plaatselijke borstkanker. De patiënten werden gemiddeld zeven maanden na het stellen van de diagnose ondervraagd.93% van de vrouwen verklaarde minstens één van de zeven onderzochte bijwerkingen te hebben vertoond: nausea/braken, diarree, constipatie, pijn, oedeem van de homolaterale arm, dyspneu en huidirritatie. De meeste patiënten hebben hun huisarts geraadpleegd voor die bijwerkingen, maar 5% is naar een spoedgevallendienst of een ziekenhuis gegaan. Het aantal vrouwen dat een ernstige bijwerking rapporteerde, was 30% hoger bij de vrouwen die chemotherapie én radiotherapie hadden gekregen, dan bij de vrouwen die één van die twee behandelingen had gekregen. Vrouwen die een dubbele mastectomie hadden ondergaan, klaagden tweemaal vaker van ernstige tot zeer ernstige pijn dan de vrouwen bij wie een tumorectomie was uitgevoerd. Friese CR et al. Treatment-associated toxicities reported by patients with early-stage invasive breast cancer. Cancer , Online gepubliceerd voor de papieren versie op 24 januari 2017http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cncr.30547/abstract