...

De auteurs hebben de gegevens geanalyseerd die gedurende 25 jaar werden verzameld bij 446 patiënten van het Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, meer bepaald bij vrouwen bij wie eerst een plaatselijke borstkanker was gediagnosticeerd, maar die later een relaps hebben ontwikkeld in de vorm van metastasen. Het wiskundige model leert dat metastasen niet willekeurig en niet onvoorspelbaar zijn. Volgens die studie sterven de patiënten aan de borstkanker als hun tumor naar gemiddeld vier plaatsen is gemetastaseerd. De langetermijnoverleving is het slechtst bij vrouwen die aanvankelijk metastasen op meer dan twee plaatsen hadden. De prognose is duidelijk beter als de tumorcellen eerst naar één enkel orgaan migreren. In ongeveer 35% van de gevallen treden eerst botmetastasen op. In minder dan 5% van de gevallen betreft het eerst hersenmetastasen. De 5 jaarsoverleving in geval van botmetastasen bedraagt meer dan 90%. De 5 jaarsoverleving in geval van hersenmetastasen is 20% of lager. De beenderen, de wand van de borstkas en de lymfeklieren van de borst zijn de plaatsen waar later metastasen optreden. De longen, de lymfeklieren op afstand en de lever zijn "sponsplaatsen". U krijgt toegang tot het volledige artikel met inbegrip van de wiskundige formules als u op de onderstaande URL klikt.