...

Op het ESMO 2018 werd een Franse studie gepresenteerd over het belang van de therapietrouw. De auteurs zijn daarbij echter niet voortgegaan op wat de vrouwen vertelden over de inname van het geneesmiddel, maar hebben de serumspiegels van tamoxifen gemeten.De studie werd uitgevoerd bij patiënten met een onlangs gediagnosticeerde borstkanker (stadium I tot III) van de CANTO-studie, een multicentrisch, Frans, prospectief onderzoek dat de impact van de bijwerkingen van de behandeling voor borstkanker op lange termijn evalueert bij ongeveer 12.000 patiënten. De onderzoekers hebben hun studie uitgevoerd in de subgroep van premenopauzale vrouwen bij wie een adjuvante hormoontherapie was voorgeschreven en bij wie de therapietrouw aan tamoxifen werd geëvalueerd door meting van de serumspiegels na één, drie en vijf jaar. Die gegevens werden dan vergeleken met de verklaringen van de vrouwen zelf.Volgens de eerste resultaten was de therapietrouw na één jaar onvoldoende (serumspiegel 60 ng/ml) bij bijna één op de zes vrouwen (188/1.177; 16,0%). Bij 5,3% was de therapietrouw matig (serumspiegel lager dan de verwachte evenwichtsconcentratie na drie maanden behandeling). Nochtans verklaarde minstens 50% van de vrouwen met lage of onmeetbaar lage plasmaconcentraties van tamoxifen dat ze de medicatie trouw innamen.Dat wijst er dus op dat vrouwen met borstkanker de raad moeten krijgen om met hun arts te spreken over de behandeling en over de eventuele bijwerkingen zodat ze hulp krijgen en aangemoedigd worden om de behandeling verder te zetten. Tegen die achtergrond willen de onderzoekers een interventie ontwikkelen om premenopauzale vrouwen ertoe aan te zetten de hormoontherapie beter na te leven.Naar de mondelinge presentatie van Barbara Pistilli. Abstract 185O. ESMO 2018, München, 18-23 oktober.