...

Een groep ziekenhuisapothekers uit Barcelona heeft de beroepspraktijken geëvalueerd en heeft de gegevens doorlopen van 50 strategieën voor dosisaanpassing, zoals gerapporteerd door de ziekenhuisapothekers van 38 ziekenhuizen. Slechts bij 40% van de zwaarlijvige patiënten en 30% van de cachectische patiënten werd de bmi gemeten voor aanpassing van de dosering. De laatste richtlijnen die door Griggs werden gepubliceerd in het Journal of Clinical Oncology uit 2012 stellen voor om de lichaamsoppervlakte bij obese patiënten niet meer te plafonneren (klassiek wordt die geplafonneerd op 2 m²). De auteurs stellen evenwel vast dat de lichaamsoppervlakte nog steeds geplafonneerd wordt in 50-70% van de gebruikte strategieën. De creatinineklaring werd bij 80% van de patiënten berekend (eGFR) met de formule van Cockcroft-Gault en bij minder dan 10% van de patiënten met de MDRD-formule (Modification of the Diet in Renal Disease), die nochtans bij zwaarlijvige patiënten wordt aanbevolen. De strategieën voor dosisaanpassing bij zwaarlijvige patiënten verschillen sterk volgens het centrum, de arts en het specialisme (oncologie versus hematologie), maar bij cachectische patiënten wordt de dosering in de dagelijkse praktijk nagenoeg niet aangepast.Anglada-Martinez H et al.: Dosing of chemotherapy in obese and cachectic patients: results of a national survey.Int J Clin Pharm. 2014; 36: 589-595.