...

Vroeger werden mannelijke borstkankerpatiënten behandeld naar analogie met vrouwen. Daar is de laatste jaren verandering in gekomen, onder meer door de evolutie van de medische wetenschap. Specialisten weten nu veel meer over het dna, over het endocriene stelsel, over immuniteit, over erfelijkheid van kankers, enz. Bovendien gaat er vandaag veel belangstelling naar de typische psychosociale noden van de mannelijke patiënt. In het begin van dit jaar publiceerde de American Society of Clinical Oncology (ASCO) dan ook richtlijnen over hoe mannelijke borstkankerpatiënten moeten worden behandeld: Management of Male Breast Cancer: ASCO Guideline.