...

Conservatieve behandeling is één van de domeinen waar de laatste jaren de meeste vooruitgang werd geboekt bij de behandeling van borstkanker. Blijkbaar krijgen vrouwen echter niet altijd een conservatieve behandeling. Dr. Carmen Criscitiello van het Europese Instituut voor Oncologie in Milaan heeft een analyse gepresenteerd van verschillende factoren die invloed zouden kunnen uitoefenen op de beslissing om een radicale mastectomie dan wel conservatieve chirurgie uit te voeren. Stagnatie Desondanks verandert het percentage mastectomie na een neoadjuvante behandeling niet. Dat percentage bedraagt nog altijd bijna 59 %. Bij 242 van de 429 patiënten werd een mastectomie uitgevoerd en 187 patiënten kregen een conservatieve behandeling. Waarom wordt nog altijd een mastectomie uitgevoerd? Een mastectomie werd vooral uitgevoerd bij patiënten jonger dan 50 jaar, als ze werden behandeld in een ontwikkelingsland en als de tumor groter was dan 5 cm of ER-negatief was. Bij alle patiënten met een lobulaire borstkanker werd een mastectomie uitgevoerd ondanks de verkregen pCR. Bij 68 patiënten werd een volledige pathologische respons verkregen en desondanks werd bij 53 % van die vrouwen een mastectomie uitgevoerd. Bij 30 % van de 125 vrouwen die in feite in aanmerking kwamen voor een conservatieve behandeling, werd toch een mastectomie uitgevoerd. Omgekeerd werd conservatieve borstchirurgie uitgevoerd bij 30 % van de vrouwen die een mastectomie hadden moeten ondergaan of die als inoperabel werden beschouwd. De praktijk veranderen Volgens Carmen Criscitiello is het duidelijk dat de artsen meer rekening zouden moeten houden met de resultaten die met de neoadjuvante behandeling worden behaald, voor een heelkundige ingreep wordt uitgevoerd. "Ter herinnering, die behandelingen werden net ontwikkeld om een radicale mastectomie te vermijden. We moeten alle patiënten apart bespreken in het kader van een multidisciplinair overleg." Uit de resultaten van de gepresenteerde studie blijkt duidelijk dat de chirurgische beslissing gebaseerd wordt op de kenmerken van de tumor voor behandeling. Vergeten we niet dat de patiënten soms zelf een radicale oplossing vragen. Daar bestaan meerdere verklaringen voor. Een eerste is schrik voor een recidief of uitzaaiing op afstand. Maar er is ook nog een subtielere verklaring. Nu borstreconstructie kan worden uitgevoerd net na de mastectomie en die techniek almaar beter wordt, blijken almaar meer vrouwen voor die oplossing te kiezen omdat ze psychisch aanvaardbaar is. "Ik denk overigens dat de radiotherapie, die moet worden gestart na een conservatieve behandeling en die vele weken zal duren, de patiënten ertoe kan brengen om af te zien van conservatieve borstchirurgie", voegde Carmen Criscitiello er nog aan toe.