...

De studie werd tussen 1999 en 2013 uitgevoerd bij 65 869 gemenopauzeerde vrouwen van 54 tot 86 jaar die vragenlijsten over hun gezondheidstoestand hebben ingevuld tijdens een follow-up van gemiddeld acht jaar. Tijdens die periode zijn 7149 kankers gediagnosticeerd.Vrouwen met een chronische tandvleesinfectie bleken 14% meer kans te lopen om ooit kanker te krijgen. De correlatie was het sterkst met slokdarmkanker, een zeer dodelijke kanker: slokdarmkanker kwam driemaal vaker voor bij vrouwen met een parodontitis dan bij vrouwen zonder. Ook werd een significant hoger risico op longkanker, borstkanker, galblaaskanker en melanoom waargenomen.De laatste jaren hebben meerdere onderzoeken aangetoond dat parodontitis een risicofactor is voor bepaalde kankers. Dit is echter de eerste studie die specifiek de relatie tussen een chronische infectie van het tandvlees en kanker bij oudere vrouwen heeft onderzocht.Aangezien het gaat om een observationele studie, kunnen de auteurs zich uiteraard niet uitspreken over een eventueel oorzakelijk verband. Verdere onderzoeken zijn nodig om na te gaan hoe parodontitis kan leiden tot kanker, stellen de auteurs. Een mogelijke hypothese is: in geval van een parodontitis zouden bacteriën in de tandplak of het speeksel gemakkelijker in de bloedbaan geraken. En het hoge risico op slokdarmkanker is mogelijk toe te schrijven aan de nabijheid van de mondholte.(referentie: Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention, 1 augustus 2017, DOI: 10.1158/1055-9965)