...

De studie werd uitgevoerd bij 5.052 patiënten die tussen 2012 en 2015 dringend in een Nederlands ziekenhuis dienden te worden geopereerd wegens colonkanker, en 172 patiënten die dringend dienden te worden geopereerd wegens rectumkanker.Geprogrammeerde operaties werden niet meegeteld. De weekends werden gedefinieerd als zaterdag en zondag en de nationale feestdagen. Ernstige complicaties werden gedefinieerd als postoperatieve complicaties waarvoor de patiënt langer dan 14 dagen in het ziekenhuis werd opgenomen of waarvoor een extra interventie vereist was. Van de 5.052 patiënten die tijdens de studieperiode dringend dienden te worden geopereerd wegens colonkanker, werden er 4.244 (84%) geopereerd tijdens de week en 808 (16%) tijdens het weekend.Na correctie voor de 'case mix' hebben de onderzoekers vastgesteld dat de sterfte 66% en het aantal ernstige complicaties 29% hoger was bij chirurgie tijdens het weekend dan als de operatie op een maandag werd uitgevoerd.Huijts DD et al. Weekend Effect in Emergency Colon and Rectal Cancer Surgery: A Prospective Study Using Data From the Dutch ColoRectal Audit. J Natl Compr Canc Netw 2018; 16(6):735-741. doi: 10.6004/jnccn.2018.7016. http://www.jnccn.org/content/16/6/735.full.pdf+html.