...

8,2% van die patiënten heeft graad ≥ 3-bijwerkingen gekregen. In fase II- en fase III-studies werden vaker bijwerkingen waargenomen.De auteurs hebben de gegevens doorgenomen van 24 studies bij in het totaal 2.594 patiënten. Cardiovasculaire bijwerkingen werden gedefinieerd als hartfalen, hypertensie, ischemie en ritmestoornissen. 617 (18,1%) patiënten hebben cardiovasculaire bijwerkingen vertoond. 274 (8,2%) patiënten hebben graad ≥ 3-bijwerkingen gekregen. Hooggradige bijwerkingen werden vastgesteld bij 2,3% van de patiënten in fase I-studies en bij 9,5% van de patiënten in fase II- en fase III-studies (p = 0,02) en bij 6,4% van de patiënten die een dosering < 45 mg/m² kregen, en 11,9% van de patiënten die een dosering ≥ 45 mg/m² kregen (p = 0,02). Een mediane leeftijd hoger dan 65 jaar, een eerdere behandeling voor myeloom en concomitante behandelingen correleerden niet met het risico op cardiovasculaire bijwerkingen. Drie van de 24 studies waren gerandomiseerde studies en in die drie studies bedroeg het relatieve risico op cardiovasculaire bijwerkingen bij behandeling met carfilzomib in vergelijking met de patiënten die geen carfilzomib kregen, 1,8. Het relatieve risico op graad ≥ 3-bijwerkingen was 2,2.Waxman AJ et al. Carfilzomib-Associated Cardiovascular Adverse Events. A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Oncol. Online gepubliceerd voor de papieren versie op 28 december 2017. doi:10.1001/jamaoncol.2017.4519. https://jamanetwork.com/journals/jamaoncology/article abstract/2667103?resultClick=1&redirect=true