...

Volgens de auteur "zou het mogelijk moeten zijn om alle kankergezwellen te genezen als het onderzoek naar kanker minder gescleroseerd zou zijn." Hij stelt dat "na decennia gekke hoop de centra die onderzoek verrichten naar kanker, blijk geven van een zeker fatalisme. De overlevingscurven vlakken af en de sterfte stijgt (ook al beweren de officiële cijfers wat anders)." Prof. Schwartz merkt op dat er "elk jaar 150 000 mensen sterven als gevolg van ons conformisme en ons onvermogen om een dogma in twijfel te trekken waarvan nochtans iedereen weet dat het niet werkt." M.E.