...

1. HER2-positieve borstkanker zal geen probleem meer zijn voor de volksgezondheid zodra de ziektevrije 3-jaarsoverleving 92% bedraagt. 2. De BRCA-test zal worden veralgemeend, wat zal resulteren in meer beeldvormingsonderzoeken, meer profylactische chirurgie en een lichte daling van de systemische behandelingen 3. Geneesmiddelen gericht tegen proliferatie- en overlevingswegen zullen belangrijk blijven. 4. Het genoom van kankercellen zal op grote schaal worden geanalyseerd, wat echter nieuwe problemen zal creëren voor de oncologen. 5. Er zullen nieuwe methoden worden ontwikkeld om slapende micrometastasen uit te schakelen.Afspraak over 10 jaar ...